Po dwóch latach przerwy technicy dentystyczni mieli okazję już po raz ósmy spotkać się podczas Ogólnopolskiego Kongresu Techników Dentystycznych, który odbył się 4-5 kwietnia w Szczyrku.

Konferencja zgromadziła 160 uczestników z całej Polski, którzy pogłębiali swoją wiedzę podczas sesji wykładowych oraz warsztatów. Patronami naukowymi Kongresu byli: prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski, prof. dr hab. n. med. Jan Zapała, dr hab. n. med. Mariusz Pryliński oraz redaktor naczelny „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” prof. dr hab. inż. Leszek Klimek. Podczas otwarcia konferencji organizator wydarzenia mgr tech. dent. Andrzej Polak odebrał z rąk prof. Stanisława Majewskiego medal w uznaniu za zasługi dla rozwoju zawodowego i konsolidacji środowiska techników dentystycznych w Polsce. Dyplomy z podziękowaniem za współpracę naukową podczas organizacji Kongresu otrzymali wszyscy patroni naukowi, dodatkowo, z uwagi na nominację profesorską, gratulacje odebrał także prof. Leszek Klimek.

Podczas dwóch dni technicy dentystyczni wysłuchali siedmiu wykładów i wzięli udział w wielu warsztatach z zakresu pracy z ceramiką, systemem CAD/CAM i implantoprotetyki. Złotym sponsorem Kongresu była fi rma KaVo Polska, oprócz niej wydarzenie wsparli: Kerr, Roko, Servo Dental, Inlay, Formed, Ivoclar Vivadent, Sinteo, Spofa Dental. Patronem medialnym wydarzenia był „Nowoczesny Technik Dentystyczny”.