Źródło ciepła wykorzystywane do prac z wosku jest koniecznym elementem wyposażenia każdej pracowni protetycznej. Przy jego wyborze należy kierować się bezpieczeństwem, ekonomią oraz oszczędnością czasu potrzebnego do wykonania zleconej pracy.

Źródło ciepła wykorzystywane do prac z wosku jest koniecznym elementem wyposażenia każdej pracowni protetycznej. Pozwala wykonać woskowe wzorce przyszłych protez, zamieniane następnie na tworzywa: żywicę akrylową, acetalową, poliamidową itd., lub na wybrany dla danego przypadku stop metalu. Artykuł omawia trzy podstawowe możliwości pozyskiwania energii cieplnej.

Autorzy: dr n. med. Arkadiusz Rutkowski, mgr Milena Połczyńska

Przeczytaj cały artykuł tutaj