W pracy przedstawiono etapy wykonania protezy acronowej dla pacjenta z bezzębiem całkowitym górnym i częściowymi brakami w żuchwie.

Protezy całkowite i osiadające są uważane za banalne, jednak wykonanie dobrej jakości funkcjonalnych protez ruchomych wymaga od technika szerokiej wiedzy i umiejętności.

Prezentowane uzupełnienie protetyczne zostało wykonane dla mężczyzny, lat 70, z bezzębiem całkowitym górnym i częściowymi brakami w żuchwie (braki zębów 36, 37, 45, 46). Pacjent ten miał wcześniej wykonane „na fundusz” dwie protezy osiadające akrylowe, które nie spełniały jednak podstawowych funkcji, pomimo wielu korekt i poprawek. Proteza górna powodowała odleżyny i nie trzymała się podłoża nawet podczas mówienia. Przy zakładaniu i zdejmowaniu protezy dolnej pacjent doznawał urazów śluzówki. Dużym problemem było też znalezienie toru wprowadzenia protezy dolnej, ze względu na pochylenie zębów i ich kolbowaty kształt oraz źle wykonane klamry. W rezultacie pacjent nie nosił dolnej protezy wcale, a górną zakładał na dużą ilość kleju do protez. Po konsultacji klinicznej zostały zaproponowane pacjentowi dwie protezy z acronu fi rmy Roko: górna osiadająca i dolna podparta z transparentnego materiału.

Autor: tech. dent. Katarzyna Pradiuch

Przeczytaj artykuł tutaj