W wielu przypadkach nie ma możliwości na trwałą rekonstrukcję chirurgiczną brakujących tkanek. Wtedy pozostaje tylko leczenie protetyczne z zastosowaniem protez pooperacyjnych, które mają w swej konstrukcji wbudowane różnego typu obturatory.

Obturator to część protezy pooperacyjnej wewnątrzustnej, uzupełniająca ubytek tkanek miękkich i  twardych, stosowana do  korekty zaburzeń morfologicznych w obrębie szczęki w celu przywrócenia bariery pomiędzy jamą ustną a zatoką szczękową lub/i jamą nosową.

Najczęstszą przyczyną konieczności wykonania takiej protezy specjalnej, wymagającej indywidualnego, niekonwencjonalnego podejścia, są stany po operacji nowotworów (prawie 90%), wady wrodzone i urazy. W wielu przypadkach nie ma możliwości na trwałą rekonstrukcję chirurgiczną brakujących tkanek. W takiej sytuacji pozostaje tylko leczenie protetyczne z zastosowaniem protez pooperacyjnych, które w swej konstrukcji mają wbudowane obturatory różnego typu.

Autor: dr n. med. Arkadiusz Rutkowski

Przeczytaj artykuł tutaj