Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych istnieje już od 30 lat, tę okrągłą rocznicę mieliśmy okazję świętować w dniach 14-17 maja w Augustowie.

Prawie 200 osób (przedstawicieli firm, środowiska naukowego, członków PTTD oraz osób niezrzeszonych) brało udział w wykładach i szkoleniach praktycznych, które odbyły się w ramach jubileuszu. Wśród tematów znalazły się m.in.: praca z ceramiką, prace na implantach, systemy retencyjne, współpraca klininczno-laboratoryjna w ortodoncji. Połączenie edukacji z rekreacją i dobrą zabawą towarzyszom jubileuszom PTTD od wielu lat, tym razem było podobnie. Uczestnicy jubileuszu mieli okazję m.in. wyruszyć gondolą wzdłuż Doliny Rospudy oraz wziąć udział w koncercie zespołu „Czerwony Tulipan”.

Trzy dni wykładów, podsumowań działalności i spotkań obrazuje zakres działalności PTTD przez ostatnie 30 lat. Były to nie tylko kwestie prawne, związane z wykonywaniem zawodu, ale także zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Obok szerzenia wiedzy i informacji o nowych zdobyczach naukowych i rozwiązaniach technologicznych działalność PTTD to także zaszczepianie etyki zawodu i kształtowanie postaw koleżeńskich w środowisku. Redakcja „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” starała się zawsze wspierać Towarzystwo w działaniach i deklarujemy także chęć kontynuacji współpracy wierząc w idee propagowane przez PTTD i istotę ich upowszechniania. Jeszcze raz gratulujemy Towarzystwu 30 lat wyznań i życzymy samych sukcesów w dalszej działalności.