Konferencję zorganizowała Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi, która działa już prawie od 70 lat (rok założenia: 1946).

Młodzi technicy dentystyczni chętnie wykorzystują możliwości do zgłębienia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności, zwłaszcza ci, którzy dopiero tego zawodu się uczą i wiele zagadnień jest dla nich całkowicie nowych. Doskonałą okazją do  podszkolenia się i  rozszerzenia informacji zdobytych podczas lekcji była II Ogólnopolska Konferencja Techniki Dentystycznej, która odbyła się 29  maja w Łodzi.

Konferencję zorganizowała Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi, która działa już prawie od 70 lat (rok założenia: 1946). Wsparcia szkole udzielił Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podczas otwarcia konferencji nie zabrakło przedstawicieli z Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrekcji szkół policealnych w Łodzi. Byli obecni także goście z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, m.in. prof. Leszek Klimek (kierownik Zakładu Technik Dentystycznych) oraz mgr Jan Wojciechowski (wykładowca i prezes łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych).

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników, którzy zgłębiali wiedzę z zakresu epitez twarzy, metod ustawiania zębów, podstaw technologii CAD/CAM oraz termoformowania ciśnieniowego. Sponsorami konferencji były firmy: Ballito, Bredent i Denon Dental