Po raz kolejny wszyscy technicy dentystyczni związani z ceramiką Ceramco 3 oraz nowoczesnymi technologiami CAD/CAM (3Shape) mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje podczas konferencji Ceramco Meeting.

Tym razem wydarzenie odbyło się 29-30  maja w Sękocinie Starym i zgromadziło ok. 50 uczestników. Konferencja została zaplanowana z myślą o lekarzach oraz technikach dentystycznych, dla których estetyka w  protetyce i  implantprotetyce są równie ważne jak funkcjonalność prac oddawanych pacjentom.

Wśród tematów wykładów i  prezentacji, które pojawiły się podczas konferencji, były: estetyka na metalu, jak łączyć ceramikę i metal, aby praca była jak najbardziej trwała i funkcjonalna, pokaz na żywo – wykonanie licówki na masie ogniotrwałej, wycisk cyfrowy w gabinecie, nowe możliwości CAD/CAM. Po części wykładowej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach praktycznych, które prowadzili: Katarzyna Subotowicz, Agnieszka Jankowska, Witold Fudali i Michał Dudkowski.

Warsztaty poświęcone były zasadom pracy z opakerami Ceramco 3, sposobom na licowanie siekacza i trzonowca, technikom modelowania powierzchni żujących, a także zagadnieniom z zakresu leczenia implantoprotetycznego i technologii CAD/CAM – planowanie leczenia i prac implantoprotetycznych z zastosowaniem oprogramowania Implant Studio oraz projektowanie prac przy użyciu systemu Dental Designer. Patronem medialnym konferencji był „Nowoczesny Technik Dentystyczny”