Trzecia edycja Konferencji DentalTECH zorganizowanej przez redakcję „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” i firmę Zhermapol odbyła się tym razem w nieco odmienionej scenerii.

Trzecia edycja Konferencji DentalTECH zorganizowanej przez redakcję „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” i firmę Zhermapol odbyła się tym razem w nieco odmienionej scenerii.

Wykłady oraz pokazy wykonywania prac miały miejsce w XII-wiecznej budowli Opactwa Cystersów w Sulejowie. Podczas spotkania nie zabrakło tematów z zakresu technologii CAD/CAM i prac na implantach, prelekcje wygłosili znani w środowisko naukowcy i technicy dentystyczni.

Temat pola protetycznego wraz ze szczegółowym omówieniem ustalania zakresu płyty protezy przedstawił dr Piotr Fabjanski. Uczestnicy konferencji mieli okazje zapoznać się z rycinami przedstawiającymi najważniejsze dla protezowania miejsca bezzębnej szczeki i wyznaczania granic pola protetycznego.

Temat szyn twardych, sposób ustalania ich wysokości według koncepcji nerwowo-miesniowej, a także dobór materiału, z jakiego powinno wykonać się prace, omówił mgr lic. tech. dent. Szymon Marciniak. Wykładowca poruszył także temat minimalizacji błędów podczas wykonania konstrukcji mostów ucho – ucho. Zaprezentowane zostały dwie techniki: pierwsza z użyciem żywicy do modelowania Form-Plast i alternatywna metoda powielania modeli przy pomocy silikonów. Przedstawiony przypadek obrazował sposób wykonania mostu w pełnym łuku zębowym bez odkształceń. Prezentacja pracy tym materiałem, wzbogacająca prelekcje, dotyczyła minimalizacji skurczu wosku podczas modelowania mostu poprzez użycie tworzywa Form-Plast; pokazano, gdzie i w jakich ilościach aplikować materiał.

Mistrz techniki dentystycznej Tomasz Ciaputa wykład rozpoczął od tematu wycisków. Dokładnie zostały omówione materiały wyciskowe, rodzaje łyżek oraz zasady ich doboru, a także zasady przechowywania i transportowania wycisków, o których wiele osób zapomina, co sprawia, ze nie dokładnie odwzorowują one warunki jamy ustnej. Dużo uwagi poświęcono także modelom i ich obcinaniu.

Zanim wykona się prace protetyczna należy zadbać, aby pacjent mógł komfortowo funkcjonować do czasu jej otrzymania. Tomasz Ciaputa dokładnie omówił różnice pomiędzy wax-up i mock-up, a także rozplanowanie przestrzeni podłoża protetycznego w implantoprotetyce. Pokaz na żywo, który wzbogacił wykład, pokazał, jak wykonać wax-up na implantach.

Dużo uwagi zostało także poświęcone protezom akrylanowym. Temat ich polimeryzacji na gorąco i na zimno oraz zastosowanie omówił również Tomasz Ciaputa. Porównane zostały także efekty uzyskane przez obie te metody.

Podczas III Konferencji DentalTECH nie mogło zabraknąć tematu technologii CAD/CAM. Tech. dent. Jacek Oksinski podczas wykładu wzbogaconego pokazem przedstawił przygotowanie i skanowanie modeli. Dokładnie zostały omówione materiały materiały przystosowane do skanowania. Wykładowca zaprezentował także studium pięciu przypadków, dla których zostały zaprojektowane i wykonane prace.

Konferencja DentalTECH zgromadziła liczna grupę techników dentystycznych, którzy poza sesjami wykładowymi mieli okazje wymiany poglądów i doświadczeń w kuluarach. Nie zabrakło także czasu na integracje podczas uroczystej kolacji. Dziękujemy partnerowi konferencji, firmie Zhermapol Sp. z o.o. za organizacje części merytorycznej oraz biesiady integracyjnej dla uczestników. Gorąco zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji na temat organizowanych przez redakcje szkoleń, dziękujemy także partnerowi konferencji, firmie Zhermapol.