Pacjentka, lat 55, zgłosiła się na konsultację implantoprotetyczną z wykonanym zdjęciem stożkowej tomografii komputerowej. W wywiadzie wykazała, że utraciła w młodym wieku zęby w wyniku urazu komunikacyjnego.

Kilka lat po zabiegu pacjentka przeszła nieudany zabieg odbudowy kości (przeszczep kości pobrany z talerza kości biodrowej). W programie Nobel Clinician zaprojektowano odpowiednią długość implantów zygomatycznych (fot. 2). W znieczuleniu miejscowym 13,6 ml Ubistesin Forte 0,1% oraz w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym wprowadzono 4 implanty zygomatyczne o wymiarach: 35 mm, 35 mm, 40 mm i 47,5 mm (fot. 3-7). 2 tygodnie po zabiegu pacjentka zgłosiła się do przychodni w celu usunięcia szwów oraz tymczasowej odbudowy implantoprotetycznej (fot. 8). Pobrano wyciski masą polieterową Monophase (fot. 9). Z akrylu wykonano most tymczasowy 6-punktowy (fot. 10-12). Pacjentka zgłosiła się do przychodni po 5 mie¬siącach, aby kontynuować leczenie implantoprotetyczne (fot. 13). Przymierzono frezowany most tytanowy w ja¬mie ustnej pacjentki (fot. 14). Most akrylowo-tytanowy przykręcono do multiunitów z siłą 15 NCm (fot. 15-17). Pacjentka zaakceptowała estetykę pracy na stałe.

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 5/2016 Nowoczesnego technika dentystycznego w dziale Technika dentystyczna.


autorzy: lek. Rafał Zieliński, Milena Majczak