W pracy technik dentystyczny musi zmagać się z różnymi przypadkami. Jednym z nich jest rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia na moście przykręcanym spiekanym laserowo.

Pacjent, lat 61, zgłosił się z CBCT (iCAT, GENDEX, USA) do przychodni Stoma­tologia na Księżym Młynie w celu konsultacji im­plantoprotetycznej oraz ekstrakcji zębów 36 i 37.

Pobrano wycisk dopełniający alginatem łuku dolnego, aby dostawić zęby do protezy akrylowej częściowej. Po­brano również wycisk masą alginatową na protezę górną oraz rejestrat zwarciowy woskiem Alminax.

25 maja 2016 r. pacjent zgłosił się na wizytę wszczepienia czterech implantów oraz wykonania natychmiastowego obcią­żenia mostem akrylowym. W znieczuleniu nasiękowym Ubistesin Forte 8,5 ml nacięto płat śluzówkowo-okostnowy, uwidaczniając otwory bródkowe. Nawiercono wiertłem pilotażowym 2 mm otwór w linii, wzorując się na ujściu ślinianki podjęzykowej oraz wędzidełku języka. (…)

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 6/2016 "Nowoczesnego technika dentystycznego" w dziale CAD/CAM.


autorzy: lek. Rafał Zieliński, Milena Majczak