Bezpieczeństwo pracy i ergonomia przy stole protetycznym są bardzo ważne dla każdego technika dentystycznego - przekładają się one na jego późniejszy stan zdrowia. Warto więc przestrzegać kilku podstawowych zasad BHP.

Pracownia stomatologiczna może składać się z kilku pomieszczeń: pracowni podstawowej, pracowni pomocniczych (gipsowni, odlewni metali, pracowni polimeryzacji i obróbki termicznej, polerowni, magazynu modeli), warsztatu konserwacji i naprawy sprzętu technicznego. Większość obowiązków protetyka stomatologicznego wykonywana jest w pracowni podstawowej. Bezpieczeństwo pracy i jej ergonomia, czyli dostosowanie warunków pracy do możliwości psychofizycznych pracownika, zależą tutaj w dużej mierze od doboru mebli, w tym stołu protetycznego.
Dobrze dobrane meble wprowadzają ponadto do pracowni wrażenie uporządkowania i ładu oraz przyjazną atmosferę. Stół do prac protetycznych powinien być wyposażony w wygodny, przestrzenny oraz łatwy do czyszczenia blat, na którym można zmieścić wiele materiałów, sprzęt i oświetlenie. Blat powinien być wykonany ze specjalnej płyty o dużej wytrzymałości – przetestowanej pod względem użyteczności w pomieszczeniach medycznych. Blat ten musi być odporny na wchłanianie wody i działanie środków chemicznych, w tym czyszczących i dezynfekujących. Powinien być także odporny na działanie wysokiej temperatury i płomienia, ponieważ pracownik techniki dentystycznej w trakcie swoich czynności używa palników. (…)

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 1/2015 "Nowoczesnego technika dentystycznego" w dziale Praca i zdrowie.


autor: Ryszard Bryła