Zawód technika dentystycznego ze względu na obowiązki z nim związane niesie ze sobą zagrożenia zawodowe, do których każdy technik powinien przykładać wiele uwagi, aby ich unikać i należycie im zapobiegać.

PODSTAWOWE ZADANIA ZAWODOWE
Do podstawowych zadań zawodowych technika dentystycznego należą m.in. wytwarzanie i naprawa protez zębowych – stałych i ruchomych, protez uzupełniających pooperacyjne ubytki tkanek jamy ustnej oraz narządów twarzoczaszki. Technik dentystyczny naprawia także uszkodzone protezy i aparaty ortodontyczne oraz wykonuje gipsowe modele fantomowe i diagnostyczne szczęki oraz żuchwy.

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
W skład pracowni techniki dentystycznej (pracowni stomatologicznej), w której technik dentystyczny wykonuje swoje podstawowe czynności, wchodzić mogą pomieszczenia: podstawowej pracowni stomatologicznej i pracowni pomocniczych (gipsowni, odlewni metali, pracowni polimeryzacji i obróbki termicznej, polerowni, pracowni ceramicznej), magazyn modeli, warsztat konserwacji i naprawy sprzętu technicznego. (…)

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 5/2013 "Nowoczesnego technika dentystycznego" w dziale Praca i zdrowie.

Autor: Ryszard Bryła