Ceramika jest bardzo często stosowana w stałych uzupełnieniach protetycznych ze względu na swoje dobre właściwości estetyczne oraz wysoką biozgodność.

Ceramika skaleniowa jest materiałem twardym, ale i zarazem kruchym, już pod wpływem niewielkiego odkształcenia 0,1-0,2% może pękać, dlatego też ciągle otwarte pozostaje pytanie, jak ją wzmocnić.

Pierwszy typ wzmocnienia, który znany jest już od blisko 80 lat, to napalanie materiału ceramicznego na podbudowę metalową. Drugie to dodawanie materiałów o strukturze krystalicznej, takich jak: mika, leucyt, tlenek glinu lub tlenek cyrkonu. W ostatnich 15 latach można zaobserować rozwój technologii pełnoceramicznych, w przypadku których jako wzmocnienie pod ceramikę stosuje się innego typu ceramiki oparte na tlenku glinu lub cyrkonu. (...)

Ciąg dalszy artykułu dostępny w numerze 5/2016 "Nowoczesnego technika dentystycznego" w dziale Sprzęt i materiały.


Autor: dr Zbigniew Raszewski