Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 1/2015
Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 1/2015

Drodzy Czytelnicy!

Ubiegły rok redakcja „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” zamknęła organizacją I Kongresu Stomatologicznego Dent Group Academy. Wydarzenie zgromadziło dużą liczbę uczestników i firm branżowych. Wraz z nowym rokiem rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej edycji wydarzenia, na które już teraz serdecznie Państwa zapraszam. II Kongres Dent Group Academy odbędzie się w Katowicach w dniach 20-22 listopada br.

W bieżącym roku czeka nas wiele ważnych wydarzeń branżowych. Już 10 marca w Kolonii odbędzie się International Dental Show, gdzie wśród zagranicznych firm znajdą się także polscy wystawcy. Tuż po zakończeniu Targów IDS 19 marca w Krakowie odbywa się kolejna edycja targów Krakdent, tym razem w nowej siedzibie. Już teraz serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia stoiska naszej redakcji – nr stoiska D3. Wśród znaczących wydarzeń dla środowiska nie sposób nie wspomnieć o 30-leciu Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, którego uroczyste obchody odbędą się w dniach 14-17 maja w Augustowie. O szczegółach jubileuszu przeczytają Państwo w dziale „Informacje ze stowarzyszeń”.

Tematem wydania bieżącego numeru „Nowoczesnego Technika Dentystycznego” jest „Technologia wykonania szyny ochronnej dla sportowców”, informacje poparte bogatym materiałem zdjęciowym przedstawiła mgr inż. Barbara Kacprzyk. Z zakresu sprzętu i materiałów dr Zbigniew Raszewski omówił materiały termoformowalne, z kolei dr Arkadiusz Rutkowski wraz z mgr Mileną Połczyńską przedstawili metody wykonywania łyżek indywidualnych. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia stoiska naszej redakcji na targach Krakdent (D3) i życzę owocnej lektury.

Redaktor naczelny
prof. dr hab. inż. Leszek Klimek

Dental News

Dental News

TEMAT NUMERU

Technologia wykonania szyny ochronnej dla sportowców

Celem pracy jest opisanie budowy, wykonania oraz funkcji szyny ochronnej.

ESTETYKA

Tandem wydajności i estetyki. Pełnokonturowa odbudowa zębów tylnych za pomocą przejrzystego tlenku cyrkonu. Team players: efficiency and esthetics. Full-contour posterior restorations made with translucent zirconium oxide.

Technika Dentystyczna

Metody wykonywania łyżek indywidualnych

Łyżka indywidualna to jeden z koniecznych etapów laboratoryjnego wykonania protez całkowitych. Metody wykonania łyżki indywidualnej znacznie różnią się zastosowaną techniką oraz charakterystyką użytego materiału. Dobór materiału zależy od planowanej metody pobierania wycisku oraz materiału wyciskowego. Najczęściej na łyżki indywidualne stosuje się: szelak (naturalny lub syntetyczny), samopolimeryzujące tworzywo akrylowe, materiał światłoutwardzalny oraz płytki termoplastyczne. Artykuł opisuje cztery sposoby wykonania, koncentrując się na ostatnim, ze względu na rzadkość jego stosowania.

Wpływ obróbki powierzchniowej tlenku cyrkonu na przemiany fazowe w nim zachodzące

Tlenek cyrkonu występuje w trzech odmianach krystalograficznych – regularnej, tetragonalnej i jednoskośnej. Niekorzystną cechą tlenku cyrkonu jest m.in. podatność na tzw. starzenie się. Polega to na przemianie fazowej fazy tetragonalnej w jednoskośną, która jest bardziej stabilna w niskich temperaturach. Określane jest to często terminem „degradacja niskotemperaturowa”. Towarzyszą temu wzrost objętości materiału o ok. 3% i powstawanie mikropęknięć. Przemianę tę mogą przyspieszać obróbki powierzchniowe, jakim poddawany jest materiał podczas procesów wytwórczych.

Epitezy twarzy

Artykuł prezentuje zastosowanie tymczasowej epitezy twarzy na przypadku pacjentki, która wskutek choroby utraciła nos. Epitezy twarzy pozwalają na przywrócenie zniekształconych lub nieobecnych części ciała, a tym samym poprawę wyglądu i powrót do normalnego życia.

Modele dentystyczne – kiedyś i dziś

Wykonywanie uzupełnień protetycznych i większości aparatów ortodontycznych bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta jest prawie niemożliwe, dlatego też w laboratoriach dentystycznych na podstawie wycisków wykonuje się modele. Modele stanowią replikę twardych i miękkich tkanek jamy ustnej wykorzystywaną do celów diagnostycznych lub na potrzeby wykonawstwa laboratoryjnego uzupełnień protetycznych bądź aparatów ortodontycznych. Materiał, z którego zostanie odlany model, wpłynie na jego właściwości, a te dobierane są z uwzględnieniem jego przyszłego wykorzystania.

Zatrzaski z niskim profilem na implantach OT Equator – Rhein’83

Artykuł prezentuje zastosowanie protezy z zatrzaskami z niskim profilem na implantach.

CAD/CAM

Konstrukcja implantologiczna – przykręcana

Artykuł przedstawia metodę odbudowy protetycznej z zastosowaniem mocowania mechanicznego.

Doskonała estetyka zębów przednich

Naturalne przejście pomiędzy chromatyczną zębiną i przeziernymi brzegami siecznymi stanowi duże wyzwanie dla stomatologów i laboratoriów stomatologicznych. Dużym ułatwieniem jest tu technologia CAD/CAM wykorzystująca bloczki CEREC Blocs C In oraz nowe oprogramowanie CEREC/inLab.

TECHNIKA ORTODONTYCZNA

Aparat MOA – wykonawstwo techniczne

Aparat MOA to modyfikacja aktywatora, która wymaga odmiennego przygotowania technicznego w pracowni niż klasyczny aktywator. W pracy omówione są poszczególne fazy techniczne – od odlania modeli roboczych po ostateczną obróbkę polerską. Opisana metoda wykonawstwa to oryginalna metoda puszkowania na ciepło.

Sprzęt i materiały

Materiały termoformowalne w stomatologii

Artykuł opisuje zastosowanie materiałów termoformowalnych w stomatologii. Przedstawia zastosowanie kliniczne, zmiany właściwości materiałów termoformowalnych w czasie oraz czyszczenie i ich przechowywanie.

Podział i zastosowanie ceramik dentystycznych w zależności od ich budowy chemicznej – na podstawie piśmiennictwa

Niesatysfakcjonująca estetyka uzupełnień protetycznych na podbudowie metalowej skutkowała poszukiwaniem nowych rozwiązań. Zaowocowało to wprowadzeniem licznych systemów ceramicznych. W artykule przedstawiono podział ceramik dentystycznych i ich zastosowanie w zależności od budowy chemicznej i właściwości mechanicznych na podstawie piśmiennictwa.

praca i zdrowie

Zagrożenia biologiczne w pracy technika dentystycznego – badanie ankietowe

Praca technika dentystycznego wiąże się z wieloma zagrożeniami, w tym zagrożeniami biologicznymi, których głównym źródłem są chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące od pacjenta. Istnieje możliwość zakażeń grzybiczych, bakteryjnych, wirusowych i prionowych. Celem badania było określenie poziomu wiedzy dotyczącej zagrożeń biologicznych związanych z charakterem pracy dla zawodu technika dentystycznego.

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia przy stole protetycznym

Artykuł opisuje metody na zachowanie bezpieczeństwa pracy i jej ergonomii, czyli dostosowanie warunków pracy do możliwości psychofizycznych pracownika.

Z kraju i ze świata

Termoformowanie pod okiem specjalistów

Nagroda Wilhelma Herbsta dla Denon Dental

INFORMACJE ZE STOWARZYSZEŃ

Już wkrótce jubileusz Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych

Edukacja

Harmonogram szkoleń branżowych marzec – maj 2015 r.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij