Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 6/2013
Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 6/2013

Temat numeru: precyzja technika kluczem do sukcesu osadzania miniimplantów ortodontycznych w oparciu o szablon chirurgiczny. Szczególnej uwadze polecamy: masy osłonowe, wykorzystywanie półelastycznych tworzyw termoplastycznych w protetyce, nowoczesne odlewnictwo, wpływ procesu oksydacji na charakter połączenia stopu metalu z ceramiką dentystyczną oraz frezowanie belki do protez overdentures.

Dental News

Dental News

TEMAT NUMERU

Precyzja technika kluczem do sukcesu osadzania miniimplantów ortodontycznych w oparciu o szablon chirurgiczny. Zasady postępowania

Celem pracy było zaprezentowanie zasad prawidłowego wykonania autorskiego szablonu chirurgicznego w laboratorium technicznym.

ESTETYKA

Od projektowania kształtu implantu do harmonijnie pięknego uśmiechu. Rekonstrukcja braku uzębienia z częściowo wyjmowanymi protezami. From implant shoulder design to a harmonious smile. Restoration of an edentulous mouth with partially removable dentures

Technika Dentystyczna

Masy osłonowe

Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi zagadnień związanych z masami osłonowymi, ich składu techniki pracy, właściwości, a także potencjalnych źródeł niepowodzeń.

Precyzyjne elementy retencyjne stosowane w protezach ruchomych – przegląd piśmiennictwa

Celem niniejszej pracy było omówienie zastosowania w protezach szkieletowych elementów precyzyjnych, takich jak: zasuwy, zatrzaski, belki. Użycie tych elementów czyni pracę protetyczną bardziej estetyczną oraz poprawia retencję, rozkład sił i wydolność żucia. Na podstawie piśmiennictwa opisano rodzaje elementów precyzyjnych, ich wady i zalety oraz sposób postępowania klinicznego i laboratoryjnego.

Frezowane belki do protez overdentures – protokół i procedury

W większości przypadków, kiedy wewnętrzne wzmocnienie nie jest wykonywane, dochodzi do złamań protez overdenture. Gdzie to następuje? W najsłabszym obszarze niepodpartym przez metal i akryl, czyli w obszarze zatrzasku.

Wpływ procesu oksydacji na charakter połączenia stopu metalu z ceramiką dentystyczną

W pracy przedstawiono zmiany strukturalne na granicy styku dwóch faz: ceramiki dentystycznej i stopu metalu, w zależności od przeprowadzonego procesu wyżarzania rekrystalizującego. Badania pozwoliły wysnuć wniosek, że proces oksydacji w znaczący sposób przyczynia się do polepszenia połączenia ceramiki dentystycznej ze stopem metalu.

Klej Acecril – wybór czy konieczność?

Celem pracy była ocena siły wiązania pomiędzy żywicą acetalową a wybranymi tworzywami akrylowymi. Badania były przeprowadzone pod kątem zasadności stosowania kleju Acecril.

Wykorzystanie półelastycznych tworzyw termoplastycznych w protetyce

Obecnie pewne tworzywa mają moduł elastyczności niższy i stały, co daje możliwość projektowania mniejszych i stabilnych rozwiązań protetycznych. Artykuł opisuje zakres pracy z materiałami termoplastycznymi.

Wpływ wykonania formy odlewniczej na jakość odlewu – cz. II

Celem niniejszych badań było określenie wpływu przygotowania formy ogniotrwałej na jakość odlewu.

CAD/CAM

Planowanie protetyczne w dobie cyfryzacji

Oprogramowania CAD pozwalają na optymalizację planowania i jasne określenie efektu końcowego leczenia – zarówno zespołowi stomatologicznemu, jak i pacjentowi. W artykule zostanie zaprezentowane postępowanie podczas kompleksowego leczenia protetycznego.

Krótki kurs projektowania CAD dla techników dentystycznych. Część V – projektowanie z użyciem wax-up

Nowoczesne odlewnictwo

Artykuł traktuje o nowoczesnych metodach odlewnictwa i dwóch odlewniach protetycznych firmy BEGO. Opisuje urządzenia Fornax® T oraz Nautilus® CC Plus.

TECHNIKA ORTODONTYCZNA

Elementy sprężyste w aparatach zdejmowanych – cz. I

Sprężyny należą do czynnych elementów używanych do przesunięcia zębów w aparatach zdejmowanych. Istnieje wiele modyfikacji budowy w celu uzyskania jak najlepszego efektu leczniczego.

praca i zdrowie

Laboratorium techniki dentystycznej – wymagania

Ergonomia pracy w laboratorium techniki dentystycznej

Praca technika dentystycznego jest ściśle związana z pracą lekarza stomatologa, która służy wspólnemu celowi, jakim jest rehabilitacja narządu żucia pacjenta. Technik, wykonując precyzyjne uzupełnienia protetyczne, musi pracować w warunkach specjalnie przygotowanych w odniesieniu do specyfiki wykonywanej pracy.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Przyjazna komunikacja z lekarzem stomatologiem

INFORMACJE ZE STOWARZYSZEŃ

Kształcenie w zawodzie technik dentystyczny – spotkanie w Toruniu

Z kraju i ze świata

Sukces II Konferencji DentalTECH

Stomatologiczny Wrocław – Dentamed 2013

Z wizytą w „szkole na Hożej”

Technicy z Polski w Holandii

Spotkanie PTTD o. Poznań w Będlewie

Edukacja

Harmonogram szkoleń branżowych Styczeń – luty 2014

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij