Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 5/2017
Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 5/2017

Drodzy Czytelnicy!

Witam serdecznie Państwa tuż po zakończonych targach CEDE oraz Kongresie Ceramist, którego trzecia edycja odbyła się w ostatni weekend września. Gorąco zachęcam do zapoznania się z relacjami z tych wydarzeń w dziale „Z kraju i ze świata”. Zapraszam
także do udziału w kolejnych wydarzeniach, które czekają nas przed końcem roku, mianowicie w konferencji w Boszkowie (11-12 listopada). Jest to wydarzenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych, oddział w Poznaniu, którego patronem medialnym jest nasz dwumiesięcznik.
W dziale „Temat numeru” odnajdą Państwo artykuł z postępowania krok po kroku przy odbudowie przedniego odcinka przy użyciu licówek od zęba 15 do zęba 25 z wykorzystaniem
najnowszych rozwiązań cyfrowych. Artykuł wzbogacony jest obszernym materiałem zdjęciowym. Wśród tematów z działu „Technika dentystyczna” omówione zostało m.in. laboratoryjne wykonawstwo endokoron z materiału kompozytowego i ceramiki, a także dwa przypadki pacjentów, dla których wykonano korony pełnoceramiczne, które doskonale imitują naturalne zęby.
Gorąco zachęcam także do lektury artykułu w dziale „Technika ortodontyczna”, gdzie opisany został system Benefit stosowany do dystalizacji zębów trzonowych.
Na koniec jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w konferencji w Boszkowie.
Życzę owocnej lektury
prof. dr hab. inż. Leszek Klimek
redaktor naczelny

Dental News

Dental news

TEMAT NUMERU

Od planowania cyfrowego po model i gotowe uzupełnienie Nowoczesna koncepcja pracy prezentowana na podstawie wykonania licówek. From digital planning to the mock-up and final restoration Presentation of a modern work concept on the basis of a veneer fabrication

Technika Dentystyczna

Połączenie podbudowy metalowej uzupełnień stałych z materiałami licującymi

Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość stałych uzupełnień protetycznych jest sposób połączenia pomiędzy podbudową metalową a materiałem licującym.

Dokładne odtworzenie naturalnego uzębienia Korony pełnoceramiczne w kompleksowym uzupełnieniu przednim. The exact reproduction of natural dentition All-ceramic crowns in a complex anterior restoration

Klasycznie – skutecznie – nowocześnie z Rhein’83

Opis poprawy stabilności protez i estetyki twarzy u 70-letniej pacjentki.

Endokorona jako stałe uzupełnienie protetyczne stosowane w rekonstrukcji twardych tkanek zębów po leczeniu endodontycznym

Dynamiczny rozwój protetyki stomatologicznej, technologii i materiałoznawstwa umożliwia zastosowanie całego wachlarza rozwiązań, najwłaściwszych w danej sytuacji klinicznej w przypadku rekonstrukcji zębów po leczeniu endodontycznym. Jednym z nich jest zastosowanie endokorony.

TECHNIKA ORTODONTYCZNA

Dystalizacja zębów trzonowych w szczęce Aparat Beneslider

Artykuł opisuje system Benefit stosowany do dystalizacji zębów trzonowych. Autorzy przedstawiają aparat Beneslider, część składową systemu, jego zalety i możliwości zastosowania w oparciu o własne doświadczenia.

CAD/CAM

Technologia CAD/CAM w laboratoryjnym wykonywaniu protez stałych na przykładzie systemu Cerec

System Cerec jest jednym z najstarszych i najbardziej popularnych systemów CAD/CAM w Polsce i na świecie. Jest to system należący do firmy Dentsply Sirona. Technologia pozwala na wykonanie wszystkich typów uzupełnień stałych.

Frezowana w tytanie hybrydowa suprastruktura tytanowo-cyrkonowo-porcelanowa

Artykuł przedstawia przebieg leczenia i wykonawstwo mostu – frezowanej w tytanie hybrydowej suprastruktury tytanowo-cyrkonowo-porcelanowej.

Sprzęt i materiały

Kolor i kolornik

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na technika dentystycznego?

W pracy przedstawiono czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne, na które narażeni są technicy dentystyczni, oraz profilaktykę chorób zawodowych wywoływanych przez wyżej wymienione czynniki.

Z kraju i ze świata

Nowy salon ekspozycyjny firmy Marrodent w Katowicach

4. Kongres Mistrzów Techniki Dentystycznej w Pułtusku

Ceramists No Limits 2017

Powrót CEDE w nowej odsłonie

MASTER COMP – innowacyjne techniki licowania kompozytem Fast Protec

Edukacja

Harmonogram szkoleń branżowych 2017/2018

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij