Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 1/2022
Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 1/2022

Drodzy Czytelnicy!

Witam na łamach noworocznego wydania „Nowoczesnego Technika Dentystycznego”. W zeszłym roku nasze czasopismo podjęło działania proekologiczne. Przede wszystkim zrezygnowaliśmy z drukowania na zwykłym papierze na rzecz ekologicznego, wyprodukowanego w 100% z makulatury i bielonego bez użycia chloru gazowego. Dodatkowo czasopismo podczas wysyłki jest opakowane w biodegradowalną folię PLA, która nie zawiera w składzie plastiku, jest wyprodukowana z kukurydzy i może być kompostowana. Te działania mają przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów, które zanieczyszczają nasza planetę.

W bieżącym numerze kontynuujemy tematy rozpoczęte w grudniu, czyli leczenie hipodoncji za pomocą uzupełnień protetycznych oraz konstrukcje protez dziecięcych z wykorzystaniem śrub ortodontycznych. Ciekawie prezentują się również artykuł na temat możliwości wykorzystania druku 3D w laboratorium i gabinecie stomatologicznym, a także bogata w świetnej jakości zdjęcia publikacja opisująca leczenie pacjentki z zastosowaniem licówek cyrkonowych.

Zapraszam do lektury

Dental News

Dental News

TEMAT NUMERU

Możliwości leczenia hipodoncji za pomocą uzupełnień protetycznych – cz. II

Praca przedstawia możliwości leczenia hipodoncji w różnych grupach wiekowych z wykorzystaniem uzupełnień protetycznych. W artykule omówione zostało leczenie protetyczne dorosłych, skupiające się na wykorzystaniu protez ruchomych, protez elastycznych, mostów tradycyjnych i adhezyjnych oraz uzupełnień opartych na wszczepach śródkostnych.

TECHNIKA ORTODONTYCZNA

Aparaty ortodontyczne oparte na wszczepach

Artykuł przedstawia możliwości zastosowania ekspanderów szczęki w leczeniu ortodontycznym u młodzieży i dorosłych.

Zasady konstrukcji protez dziecięcych z uwzględnieniem wykorzystania śrub ortodontycznych – cz. II

Korekta zgryzu głębokiego przy pomocy zmodyfikowanego aparatu Nance’a u dorosłego pacjenta z klasą II/2 i dehiscencją wyrostka zębodołowego

W pracy opisano zmodyfikowany aparat Nance’a (modified Nance appliance, MNA) jako opcję leczenia dorosłego pacjenta z klasą II podtypu 2 (CII/2), ze zgryzem głębokim, z dojęzykowym nachyleniem górnych siekaczy i dehiscencją powierzchni twarzowej wyrostka zębodołowego nad korzeniem jednego z nich, zidentyfi kowaną za pomocą tomografi i stożkowej (CBCT). Przedstawiono wskazania do zastosowania MNA, a także krótki opis konstrukcji aparatu oraz biomechaniczną analizę efektów leczenia. Osiągnięto pełną intruzję i uzyskano kontrolę korzeni bez powiększenia ubytku kostnego. Wyniki leczenia były satysfakcjonujące.

Technika Dentystyczna

Termoformowanie

Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi zagadnień opisanych w literaturze związanych z metodą termicznego wykonywania szyn ortodontycznych i ochraniaczy stosowanych w sportach kontaktowych.

Kryteria doboru sprężarki pneumatycznej dla potrzeb pracowni protetycznej

Artykuł prezentuje pięć najważniejszych kryteriów, według których można dobrać odpowiednią sprężarkę do laboratorium protetycznego.

Leczenie pacjentki z zastosowaniem licówek cyrkonowych

Artykuł jest fotorelacją przedstawiającą leczenie pacjentki za pomocą licówek z dwutlenku cyrkonu.

Druk 3D w codziennej pracy w laboratorium i gabinecie stomatologicznym

Druk 3D jest coraz powszechniej stosowany w laboratoriach techniki dentystycznej. Popularne stają się pobieranie wycisków skanerami wewnątrzustnymi oraz metoda spieku laserowego. Artykuł prezentuje elementy potrzebne do wykonania prac za pomocą druku 3D oraz gotowe prace.

Artykulacja indywidualna – testy i wyniki z systemem artykulacyjnym Bio-art

W leczeniu protetycznym pacjenta ważne jest uzyskanie danych dotyczących okluzji przy użyciu łuku twarzowego i precyzyjne ich przeniesienie w pracowni protetycznej do artykulatora w celu zrealizowania prawidłowej artykulacji dynamicznej w warunkach indywidualnych.

INFORMACJE STOWARZYSZEŃ

Informacje ze stowarzyszeń

Z kraju i ze świata

Podsumowanie roku 2021

Rok 2021, mimo że był drugim rokiem pandemicznym, dla naszej redakcji był również bardzo pracowity. W skrócie prezentujemy nasze ubiegłoroczne osiągnięcia.

INFORMACJE ZE STOWARZYSZEŃ

Kalendarium

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij