Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 1-2/2023
Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 1-2/2023

Najnowszy numer czasopisma "Nowoczesny Technik Dentystyczny".

Dental News

Dental news

TEMAT NUMERU

Manual vs. digital – dwie technologie, jeden cel w protezach szkieletowych

Protezy szkieletowe to najkorzystniejsze rozwiązanie uzupełnienia częściowych braków zębowych za pomocą protezy ruchomej. W celach porównawczych wykonano dwie struktury protez szkieletowych przy brakach kl. III Kennedy’ego. Struktura pierwsza została wykonana w sposób standardowy, a druga z zastosowaniem technologii cyfrowej. Jak wynika z porównania, obie technologie wykazują przybliżone czasy wykonania struktury i koszty.

Sprzęt i materiały

Możliwości wykorzystania wycisków cyfrowych przy wykonawstwie różnych rodzajów uzupełnień protetycznych

Rozwój technologii cyfrowych w ostatnich latach daje możliwość precyzyjnego obrazowania podłoża oraz komputerowego projektowania i wytwarzania uzupełnień protetycznych. Nowe generacje skanerów wewnątrzustnych pozwalają na zastąpienie wycisków analogowych cyfrowymi, prowadząc do skrócenia czasu i liczby etapów klinicznych, zwiększenia komfortu pacjenta oraz ułatwienia komunikacji z laboratorium dentystycznym i archiwizację danych. Badania pokazują, iż precyzja wycisków cyfrowych jest wysoka, a szczelność wykonanych na ich podstawie uzupełnień akceptowalna klinicznie.

Możliwości modyfikacji przeciwdrobnoustrojowych żywicy akrylanowej (PMMA) do wykonawstwa osiadających protez zębowych – przegląd piśmiennictwa

Pomimo znacznego postępu w dziedzinie stomatologii, jaką jest protetyka, i rozwoju leczenia implantologicznego nadal istnieje potrzeba użytkowania konwencjonalnych ruchomych uzupełnień protetycznych.

Technika Dentystyczna

Uproszczony protokół stałej rehabilitacji protetycznej z połączeniem OT BRIDGE. Rhein’83 w praktyce klinicznej i laboratoryjnej

Celem tego protokołu jest odtworzenie prawidłowej funkcji żucia i estetyki w konstrukcji dostosowanej do pozycji implantów, sprzyjającej higienie, fonetyce i integracji protezy, ale także uproszczenie skomplikowanej rehabilitacji mostem Toronto z wykorzystaniem estetycznych materiałów takich jak kompozyt i cyrkon.

Dlaczego dobry projekt gwarantuje dobrą pracę ostateczną – zasady projektowania prac z wykorzystaniem oprogramowania Exocad

Rynek technik dentystycznych nieustannie pnie się w górę, co wiąże się z pojawianiem się coraz to nowszych technologii, dzięki którym praca staje się nie tylko przyjemniejsza, ale również dostarcza nam nowych możliwości. Ważne jest dobre zaplanowanie oraz wykonanie projektu, dlatego w artykule omówimy zasady projektowania uzupełnień w technologii CAD/ CAM.

Alergie w protetyce

Problem alergii staje się coraz bardziej popularny. Zarówno wśród osób dorosłych, jak i dzieci reakcje alergiczne występują częściej i utrudniają funkcjonowanie. Protetyka jako dziedzina medycyny i stomatologii również boryka się z tym problemem. Niniejsza praca dotyczy trudności związanych z alergiami u pacjentów, lekarzy, a także techników dentystycznych, diagnozowania reakcji alergicznych oraz ich leczenia i zapobiegania.

Naturalne ruchy żuchwy oraz morfi ng twarzy wirtualnego pacjenta: produkcja funkcjonalnej odbudowy w trakcie tylko dwóch wizyt w gabinecie

Artykuł przedstawia przykład w pełni cyfrowego toku pracy na podstawie wykonania mock-upu. Narzędzia użyte do diagnostyki pacjenta, jak i zautomatyzowane projektowanie pozwalają osiągnąć precyzyjną funkcjonalność pracy w cyfrowym świecie i dostarczyć pacjentom indywidualną odbudowę protetyczną po tylko dwóch wizytach w gabinecie.

Kompromisowe uzupełnienie z pełnokonturowego tlenku cyrkonu Sagemax

Praca opisuje wykonanie u pacjentki pracy z pełnokonturowego tlenku cyrkonu Sagemax

TECHNIKA ORTODONTYCZNA

Równia pochyła – budowa, zasady działania i wykonanie aparatu

W artykule scharakteryzowano równię pochyłą – bierny aparat wykorzystywany do leczenia doprzednich wad zgryzu i przedniego zgryzu krzyżowego. Autorzy przedstawili etapy jego wykonawstwa laboratoryjnego metodą pośrednią.

Nakładkowe aparaty ortodontyczne

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się zapytania odnośnie nakładkowych aparatów ortodontycznych dotyczące nie tylko materiałów, ale i uwag związanych z projektowaniem oraz możliwościami ich zastosowania. W tym celu postanowiłem zebrać jak najwięcej informacji pochodzących z literatury i przedstawić te, które są dostępne.

INFORMACJE STOWARZYSZEŃ

Szkolenie na najwyższym poziomie – program PTTD na Krakdent

Szkolenie na najwyższym poziomie – program PTTD na Krakdent

Konferencja szkoleniowa – Opalenica 2022

Po trzyletniej przerwie, 26-27 listopada 2022 r., Zarząd Oddziału Poznań PTTD zorganizował kolejną konferencję szkoleniową dla techników dentystycznych w Hotelu Remes, w Opalenicy.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Harmonogram szkoleń branżowych

Terminy szkoleń mogą ulec zmianie

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij