Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 1/2024
Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 1/2024

Najnowszy numer czasopisma "Nowoczesny Technik Dentystyczny".

TEMAT NUMERU

Estetyczne projektowanie aparatów ortodontycznych Jak połączyć sztukę tworzenia ze wspieraniem procesu leczenia ortodontycznego? Cz. 2. Zastosowanie

Wykorzystanie wiedzy dotyczącej projektowania, percepcji ludzkiego oka i indywidualnych gustów pacjenta może stanowić znaczący czynnik leczenia ortodontycznego. Wszędzie tam, gdzie to od pacjenta zależy, czy i jak często będzie używać aparatu ortodontycznego, należy użyć wszystkich pozatechnicznych narzędzi, aby ten czas leczenia był rzeczywiście w pełni wykorzystany. Znajomość zagadnień związanych z tym, jak zaprojektować aparat, żeby pacjentowi podobała się nasza praca i w konsekwencji chętnie ją użytkował, może być kluczowa dla skuteczności procesu leczniczego, szczególnie u dzieci.

Technika Dentystyczna

Odwarstwianie się napalonej porcelany od podbudowy

Celem tego artykułu jest przedstawienie czytelnikowi informacji literaturowych, które mogą posłużyć do odpowiedzi na pytanie, dlaczego ceramiki licujące mogą się odwarstwiać zarówno od podbudowy metalowej, jak i bazującej na tlenku cyrkonu.

Analiza porównawcza materiałów elastycznych wykorzystywanych w wykonawstwie protez ruchomych

Dla pacjentów z wysokimi wymaganiami estetycznymi powstały materiały termoplastyczne. W publikacji zaprezentowano charakterystykę wybranych materiałów elastycznych stosowanych w wykonawstwie protez ruchomych.Są one ratunkiem dla pacjentów, którym zależy na estetyce, a także dla alergików.W opracowaniu uwzględniono wady i zalety omawianych rozwiązań. Opisano wskazania i przeciwwskazania dla danego typu uzupełnień oraz przedstawiono pokrótce część laboratoryjną wykonawstwa protez ruchomych z materiałów termoplastycznych.

Porównanie technologii wytwarzania protez całkowitych z wykorzystaniem CAD/CAM – frezowania i druku 3D

Przyspieszający postęp technologiczny owocuje nowymi rozwiązaniami w dziedzinie techniki dentystycznej.

Praca kombinowana na implantach

Prace kombinowane kojarzą się nam najczęściej z klasycznym mostem kilkupunktowym, zespolonym z jakimiś elementami utrzymującymi typu zatrzask, zasuwa, rygiel itp., plus frezowanie od strony podniebiennej/ językowej i protezy szkieletowej bezklamrowej. Artykuł przedstawia projekt bardziej skomplikowanej pracy kombinowanej

Amortyzacja naprężeń mechanicznych w połączeniu mostów z implantami – OT Bridge Rhein’83

Protetyka stała stanowi optymalne rozwiązanie dla problemu bezzębia, zapewniając jednocześnie prawidłowe funkcje żucia oraz przywracając wysoką jakość życia pacjenta.

Planowanie pracy protetycznej przy użyciu prototypów typu TRY-IN

W przypadku prac na filarach oszlifowanych zębów pomocny może okazać się WAX-UP jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Pomaga on ustalić z pacjentem realne możliwości protetyczne, oczywiście po wcześniejszej konsultacji z technikiem dentystycznym.

Uzupełnienia protetyczne z tlenku cyrkonu. Dlaczego koncepcje projektowe powinny być dostosowane do portfolio materiałowego?

Kiedy musimy zdecydować, w jaki sposób chcemy zaprojektować i wykończyć prace z tlenku cyrkonu, które mamy wykonać, należy wziąć pod uwagę wiele czynników – od estetyki po funkcję oraz od czasu realizacji po przewidziany budżet.

Rekonstrukcja implantoprotetyczna pełnego łuku zębowego w szczęce za pomocą szablonu implantoprotetycznego – opis przypadku

W artykule przedstawiono możliwość przeprowadzenia zabiegu pełnołukowej, natychmiastowej rekonstrukcji implantoprotetycznej u pacjentki z resztkowym uzębieniem w szczęce, przygotowanej do zabiegu implantacji nawigowanej, z szablonem implantoprotetycznym.

Tytan i jego stopy – właściwości oraz zastosowanie w protetyce stomatologicznej

W artykule zostały opisane właściwości, sposób obróbki i zastosowania czystego tytanu oraz jego stopów w protetyce stomatologicznej. Przedstawiono zalety i wady tytanu, zwrócono uwagę na jego biozgodność z żywymi tkankami, przejawiającą się wysoką odpornością na korozję. Opisano technologie przetwarzania tytanu, tj. specjalną technologię odlewniczą, frezowanie CAD/CAM, technologię selektywnego stapiania laserem SLM i erozję iskrową.

Leczenie protetyczne z zastosowaniem technologii cyfrowej – opis przypadku

Dzisiaj stomatologia cyfrowa oferuje coraz więcej możliwości, od technik projektowych i wykonawczych do nowoczesnych materiałów protetycznych. Właściwy dobór narzędzi i materiałów pozwala przeprowadzić leczenie w sposób przewidywalny i uzyskać trwały efekt końcowy, zgodny z oczekiwaniami pacjenta.

INFORMACJE ZE STOWARZYSZEŃ

Misja Polskiego Towarzystwa Techniki Dentystycznej

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij