Artykuł na bazie 4 przypadków klinicznych pokazuje, w jaki sposób można zastosować zatrzaski niskoprofilowe.

TITLE: Panacea for overdenture – OT Equator Rhein’83 (Italia)
STRESZCZENIE: Artykuł na bazie 4 przypadków klinicznych pokazuje, w jaki sposób można zastosować zatrzaski niskoprofilowe.
SŁOWA KLUCZOWE: overdenture, biomimetyka
SUMMARY: The article shows how to use low-profile attachments based on 4 clinical cases.
KEYWORDS: overdenture, biomimetics

W przypadku bezzębia skuteczne rozwiązania protetyczne, które pozwalają pacjentom uzyskać wysoki komfort użytkowania protez dentystycznych, to wszelkie rozwiązania typu overdenture.

Niezależnie od sytuacji klinicznej w jamie ustnej pacjenta protetycznego już od ponad 30 lat można wykorzystać rozwiązania retencyjne proponowane przez system Rhein’83 (Italia), który specjalizuje się w połączeniach „elastycznych” pomiędzy metalową patrycą i matrycą z nylonu. To biomimetyka – torebka stawowa, która łączy powierzchnie stawowe kości, tworząc jednocześnie osłonę stawu – pokazała najwyższą skuteczność tego typu mechanicznych relacji w sytuacjach połączeń pomiędzy elementami stałymi, które muszą mieć możliwość ruchu. W przypadku połączeń retencyjnych w protetyce dentystycznej torebkę stawową imituje elastyczna matryca z nylonu, która łączy i ochrania połączenie oraz korzeń zęba lub implant przed mechanicznym przeciążeniem. Oczywiście połączenia „elastyczne” mogą być wykonywane w relacjach retencyjnych w sposób stabilny (rozległe belki retencyjne na implantach), aktywne w planowanym kierunku (krótkie belki retencyjne na dwóch implantach, współpracujące z podparciem na wyrostkach zębodołowych w brakach skrzydłowych) lub aktywne obwodowo w przypadku rozległych protez wspomaganych przez małą liczbę samodzielnych elementów retencyjnych zamontowanych na zachowanych korzeniach zębów lub implantach zębowych.

Patryce

System Rhein’83 proponuje do połączeń retencyjnych na zachowanych korzeniach zębów i implantach zębowych cztery typy połączeń (fot. 1): OT Equator (zatrzask niskoprofilowy o łącznej wysokości połączenia – patryca, matryca, pojemnik metalowy – 2,1 mm), Sphero Block Micro o średnicy patrycy 1,8 mm, Sphero Block Normo o średnicy 2,5 mm i Sphero Flex Normo (ruchoma patryca do rekompensaty nierównoległości z odchyleniem od osi długiej 8°) o średnicy 2,5 mm. Każdym z wymienionych typów patryc można wykonać zatrzask na zachowanych korzeniach zębów (fot. 2) lub implantach zębowych dowolnego systemu implantologicznego.

Wieloletnie doświadczenie ośrodka projektowania, centrum edukacyjnego oraz wieloletnie badania kliniczne i laboratoryjne umożliwiły uzupełnienie systemu o wszystkie elementy, które pozwalają skutecznie i szybko budować rozwiązania protetyczne w celu optymalnego leczenia protezami typu overdenture w każdym przypadku, niezależnie od sytuacji podłoża protetycznego pacjenta.

Wzmocnienia

W przypadku prostych prac typu overdenture na niezależnych zatrzaskach protetycznych należy wykonać wzmocnienia trzonów protez. W tym celu zaprojektowano elementy systemu OT Box, z którego na modelach roboczych można złożyć z części plastikowych przeznaczonych do odlewania konstrukcje wzmocnień z gniazdami na poszczególne matryce (fot. 3 i 4).

Rekompensowanie nierównoległości

Z założenia prace projektowane do odlewania i ustawiane przy użyciu paralelometru zbudowane są w jednym torze wprowadzenia i nie wymagają dodatkowych elementów w celu rekompensowania rozbieżności.

W przypadku prac na implantach do znoszenia nierównoległości można stosować kilka rozwiązań systemu. Patryca nieruchoma (Block) w postaci kuli pozwala na rotowanie matrycy i ustawienie jej w sposób równoległy do płaszczyzny zgryzowej – podstawowego toru wprowadzenia protezy (fot. 5) – jeżeli poziom odchylenia wprowadzonego implantu pozwala na uzyskanie pozytywnego wyniku rotacji. W przypadku większego odchylenia można zastosować „ruchomą patrycę” (Flex), która redukuje nierównoległość o 7,5° wartości kątowej i rekompensuje odchylenie 15° pomiędzy dwoma obiektami.

W przypadku znacznych nierównoległości pomiędzy implantami można zastosować systemy Multi Unit, łączniki indywidualne z patrycą retencyjną lub system OT Equator z żyroskopem Smart Box, który można stosować do odchyleń o wartości 0-50°.

OT Equator 4 in One

Najnowszy, najmniejszy, wielozadaniowy, o skuteczności retencyjnej od 600 do 2500 g – zatrzask protetyczny firmy Rhein’83 – OT Equator (fot. 6). Z punktu widzenia protetyki dentystycznej może wykonywać 4 różne niezależne zadania:

  1. OT Equator – najniższy abutment retencyjny na implantach lub zatrzask na korzeniach zębów.
  2. OT Equator + Smart Box – zatrzask z żyroskopem o 25° odchylenia od osi wprowadzenia.
  3. OT Equator – patryca z tytanu w optymalnie niskich metalowych belkach retencyjnych i rozwiązaniach hybrydowych z cyrkonu, PEEK itp. (fot. 7).
  4. OT Equator + Elastic Seeger – bierny montaż belek retencyjnych na implantach.

Zastosowania kliniczne

Przypadek kliniczny 1

Implanty poza wyrostkiem zębodołowym – konieczność przesunięcia belki retencyjnej na środek wyrostka (fot. 8). OT Equator pozwolił pobrać wyciski z poziomu platformy zatrzasku i zaplanować przesunięcie belki (fot. 9) w płaszczyźnie horyzontalnej przy użyciu gniazd Elastic Seeger (fot. 10), które za pośrednictwem pierścieni z PEEK umożliwiają stabilne pozycjonowanie belek na implantach bez mechanicznych naprężeń przy mieszanych typach zakotwiczenia (fot. 11-13).

Przypadek kliniczny 2

Klasyczna rozległa belka retencyjna na implantach (fot. 14). Zatrzaski zaprojektowane w obniżonych do 2,5 mm częściach belki (fot. 15). Łączna wysokość układu retencyjnego – belka/patryca/matryca/pojemnik na matrycę – wynosi 4,6 mm. Tytanowe patryce OT Equator pokryte TiN mogą być wkręcane w nagwintowane gniazda lub wkręcane w tytanowe tulejki z gwintem, które są wklejane kompozytem „beztlenowym” w gniazda belek metalowych (fot. 16) lub hybrydowych. Cztery patryce pozwalają płynnie regulować wartość retencyjną uzupełnienia (fot. 17, 18). W żuchwie dwa niezależne abutmenty retencyjne OT Equator (fot. 19) zostały zaopatrzone w żyroskopy Smart Box (fot. 20), które ułatwią pacjentowi swobodne zakładanie i zdejmowanie protezy, niezależnie od toru wprowadzania. Jednocześnie proteza żuchwy podparta na wyrostku zębodołowym (w relacji ze stabilną protezą szczęki) będzie mogła balansować na tkance łącznej w czasie funkcji żucia bez narażenia implantów na duże przeciążenia (fot. 21).

Przypadek kliniczny 3

Belka na Multi Unitach (fot. 22) z dwoma elementami retencyjnymi OT Equator (fot. 23). Brak elementów retencyjnych w odcinku przednim ułatwia estetyczne wykonanie protezy w przypadkach wąskiego trzonu i małej ilości miejsca w płaszczyźnie wertykalnej. Tylko dwie patryce OT Equator pozwalają uzyskać wartość połączenia retencyjnego od 1200 g/1600 g/2400 g do 5000 g (fot. 24, 25).

Przypadek kliniczny 4

Belka retencyjna na czterech implantach zaopatrzonych w zatrzaski protetyczne OT Equator (fot. 27), które będą stanowiły filary belki, do których za pośrednictwem pierścieni Seeger z PEEK zostanie przykręcona bez naprężeń przy użyciu śrub tytanowych systemu Seeger. Tego typu bierny montaż jest możliwy, ponieważ wewnątrz patryc systemu OT Equator jest przygotowane połączenie gwintowane dla tego typu rozwiązań. Zabezpieczenie protezy (fot. 28) układem retencyjnym z ochroną przed przeciążeniem systemem Elastic Seeger (fot. 29) pozwala na bezpieczne użytkowania rozwiązania przy znacznych obciążeniach siłami żucia (fot. 30).

Podsumowanie

OT Equator Rhein’83 (Italia) to niskoprofilowy, uniwersalny zatrzask protetyczny, który można zastosować w każdym prostym i trudnym przypadku protez typu overdenture z gwarancją uzyskania optymalnych warunków retencyjnych i przestrzeni niezbędnej do uzyskania najwyższego poziomu estetyki.

Stałą pomoc merytoryczną zapewnia Centrum Edukacyjne firmy Holtrade
Kontakt: konsultacje@holtrade.pl
Informacja o szkoleniach: szkolenia@holtrade.pl

Fot. Centrum Edukacyjne Holtrade

Fot. 1. Patryce retencyjne systemu Rhein’83 na implantach zębowych

Fot. 2. OT Equator – łącznik indywidualny z przesunięciem na środek wyrostka – z patrycą odlewaną

Fot. 3. Zbrojenie odlewane dla trzonu protezy wykonane z systemu OT Box

Fot. 4. W pozycji 44 nakładka estetyczna osłaniająca metalowy łącznik retencyjny

Fot. 5. Matryce na patrycach ustawione równolegle do płaszczyzny zgryzowej

Fot. 6. W pozycji 34 – OT Equator, w pozycji 43 na modelu B analogiczny system retencyjny

Fot. 7. Rozwiązanie hybrydowe – belka z cyrkonu, patryce z tytanu, przeciwbelka z PEEK; Fot. udostępnione przez Rhein’83 Srl Bolonia (Italia)

Fot. 8. Implanty wprowadzone poza środkiem wyrostka zębodołowego

Fot. 9. Cyfrowy projekt rozwiązania protetycznego z komorami Seeger

Fot. 10. Belka retencyjna na filarach OT Equator z komorami Seeger

Fot. 11. Przeciwbelka 11 na modelu roboczym

Fot. 12. Belka retencyjna z zakotwiczeniem mieszanym – 1 platforma implantu, 3 komory Seeger Rhein’83

Fot. 13. Gotowe rozwiązanie protetyczne w ustach pacjenta

Fot. 14. Rozległa belka retencyjna na implantach

Fot. 15. Obniżenie konstrukcji belki w celu umieszczenia zatrzasków bez zmiany wysokości belki

Fot. 16. Belka retencyjna na implanty z patrycami OT Equator wkręcanymi w nagwintowane gniazda

Fot. 17. Elementy protezy typu overdenture

Fot. 18. Belka retencyjna na modelu roboczym

Fot. 19. Abutmenty retencyjne OT Equator na implantach w żuchwie

Fot. 20. Pojemnik żyroskopowy na matrycę systemu OT Equator – schemat budowy

Fot. 21. Dwie protezy typu overdenture w ustach pacjenta

Fot. 22. System Multi Unit na modelu roboczym

Fot. 23. Belka retencyjna – dwie patryce systemu OT Equator

Fot. 24. Belka retencyjna – odcinek przedni bez elementów retencyjnych

Fot. 25. Proteza od strony dośluzówkowej – dwie matryce OT Equator – 5000 g retencji

Fot. 26. Zespół „biernej” belki retencyjnej – pierścienie Seeger (PEEK), śruby tytanowe systemu Seeger

Fot. 27. Proteza szczęki na modelu roboczym

Fot. 28. Belka retencyjna na filarach OT Equator z biernym połączeniem Seeger Rhein’83

Fot. 29. Proteza typu overdenture w ustach pacjenta
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij