prof. dr hab. Maria Gołębiewska (przewodnicząca rady) (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński (Politechnika Łódzka)
tech. dent. Kitty Brasola (Włochy)
dr hab. inż. Grzegorz Gumienny (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Maciej Hajduga (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
dr hab. n. med. Jacek Kasperski (Śląski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
dr hab. inż. Jerzy Margielewicz prof. nadzw. (Politechnika Śląska)
prof. Petr Louda (Technical University of Liberec)
dr hab. Roman Lewandowski (Politechnika Poznańska)
prof. dr Raphael Olszewski (Université catholique de Louvain)
prof. dr hab. Maria Prośba-Mackiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
dr hab. n. med. Mariusz Pryliński (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Hassan Mir Mohammad Sadeghi MD, DMD, MS (Université catholique de Louvain)
dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz prof. nadzw. (Politechnika Białostocka)
dr hab. n. med. Teresa Sierpińska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
dr n. med. Monika Smyl-Golianek (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
dr hab. inż. Konrad Dybowski (Politechnika Łódzka)

KONSULTANCI MERYTORYCZNI - RECENZENCI
mgr lic. tech. dent. Halina Perdjon
dr Krzysztof Pietnicki
dr Jolanta Walasz

REDAKTOR TŁUMACZEŃ
mgr tech. dent. Marta Szumińska-Mrówka
mgr lek. stom. Natalia Rosa

WSPÓŁPRACOWNICY I RECENZENCI
dr Anna Baj-Rogowska
tech. dent. Tomasz Ciaputa
tech. dent. Tomasz Dąbrowski,
tech. dent. Andrzej Dulian
dr Piotr Fabjański
tech. dent. Bożena Florczyk
tech. dent. Roman Frączek,
tech. dent. Agnieszka Gągała
mgr lic. tech. dent. Agnieszka Jasek
tech. dent. Katarzyna Kaczmarska
mgr inż. Bolesław Kalukin
tech. dent. Robert Klementjew
lic. tech. dent. Patrycja Krawczyk
tech. dent. Björn Maier
tech. dent. Radosław Marciniak
mgr lic. tech. dent. Szymon Marciniak
tech. dent. Urszula Młynarska
tech. dent. Jacek Oksiński
mgr Beata Peterson
mgr Andrzej Polak
tech. dent. Rafał Przekora
dr Zbigniew Raszewski
tech. dent. Katarzyna Subotowicz
tech. dent. Tomasz Witka
mgr Jan Wojciechowski
mgr Piotr Zdankiewicz

PARTNERZY
Centrum Szkoleniowe ADAMS
Fundacja „Z uśmiechem przez życie”