Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 3-4/2023
Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 3-4/2023

Najnowszy numer czasopisma "Nowoczesny Technik Dentystyczny".

Dental News

Dental news

TEMAT NUMERU

Estetyczne projektowanie aparatów ortodontycznych. Jak połączyć sztukę tworzenia ze wspieraniem procesu leczenia ortodontycznego?

Wykorzystanie wiedzy dotyczącej projektowania, percepcji ludzkiego oka i indywidualnych gustów pacjenta może stanowić znaczący czynnik leczenia ortodontycznego. Wszędzie tam, gdzie to od pacjenta zależy, czy i jak często będzie używać aparatu do korekty wad zgryzu, należy zintensyfikować wszystkie pozatechniczne narzędzia, aby ten czas leczenia był rzeczywiście w pełni wykorzystany. Znajomość zagadnień związanych z tym, jak zaprojektować aparat, żeby pacjentowi się podobała nasza praca i w konsekwencji chętnie ją użytkował,może być kluczowa dla skuteczności procesu leczniczego, szczególnie u dzieci.

Technika Dentystyczna

Kolonizacja powierzchni protez przez bakterie

Celem tego artykułu jest przedstawienie informacji literaturowych na temat mikroorganizmów kolonizujących powierzchnię płyt protez osiadających.

Dobór koloru uzupełnienia protetycznego jako istotny element w codziennej pracy lekarza protetyka Przegląd piśmiennictwa

Wstęp: Dobór koloru jest ważnym etapem w procedurze wykonania uzupełnień stałych. Cel pracy: Przedstawienie zasad i sposobów doboru koloru zębów na podstawie piśmiennictwa. Wyniki: Należy uwzględnić oczekiwania pacjenta, a analizę koloru dokonywać w odpowiednich warunkach. Podsumowanie:Dobór koloru jest subiektywny i należy poświęcić odpowiedni czas, aby dobrze wykonać tą procedurę.

Porównanie rozwiązań z wykorzystaniem cyrkonu w pracach implantoprotetycznych w dużych rekonstrukcjach

W artykule tym będziemy chcieli opowiedzieć o trzech rodzajach prac na implantach z wykorzystaniem cyrkonu: most na bazach/tulejach, hybryda tytanowa z koronami z cyrkonu z dziąsłem kompozytowym oraz most z cyrkonu wzmacniany belką tytanową – i porównać je.

Porównanie metod wykonania protezy całkowitej techniką konwencjonalną oraz z wykorzystaniem technologii CAD/CAM

W artykule tym będziemy chcieli opowiedzieć o trzech rodzajach prac na implantach z wykorzystaniem cyrkonu: most na bazach/tulejach, hybryda tytanowa z koronami z cyrkonu z dziąsłem kompozytowym oraz most z cyrkonu wzmacniany belką tytanową – i porównać je.

Poprawa połączenia między pojedynczym siekaczem a akrylową płytą protezy szkieletowej

Uznaje się, że protezywykonane z akrylu są wytrzymałe na upadeki działanie sił zgryzowych. Problem pojawiasię w momencie zmniejszenia grubościpłyty protezy. Przypadek taki występuje, gdypacjent wymaga odbudowy protetycznejczęściowej za pomocą protezy szkieletowej,w której pojawia się pojedynczy ząb sieczny.Badania nad tym zagadnieniem obejmowałym.in. symulacje numeryczne, badanie składuchemicznego, testy wytrzymałościowe.Wykorzystano akryl polimeryzujący podwpływem podwyższonej temperatury orazodpowiednio modyfi kowaną celulozę.Finalnie opracowano materiał o zwiększonejwytrzymałości oraz wybrano modyfi kacjępowierzchni zęba mającą największy wpływna siłę połączenia z płytą podstawy protezy(wzrost siły nawet o 272%).

Standaryzacja projektowania – proteza ruchoma OVD drogą do mostu na implantach z Rhein’83

Pełne protokoły cyfrowe, analogowe i mieszane dla protez overdenture na implantach z systemem biernego połączenia Seeger pozwalają w systemie Rhein’83 (Italia) przejść swobodnie do projektowania mostów na implantach z połączeniem OT Bridge.

Problemy z odlewaniem metali

Obecnie coraz większa liczbauzupełnień protetycznych na podbudowiemetalowej jest frezowana w technologii CAD/CAM lub też spiekana za pomocą drukarek 3D. Często jest to opisywane w różnych artykułach publikowanych w prasie zachodniej. Jeśli jednak wejdziemy na nasze polskie podwórko,to ciągle jeszcze największy udział mają pojedyncze korony i mosty trójpunktowe, któresą odlewane za pomocą techniki traconegowosku.

Projekt i druk 3D szyny relaksacyjnej stosowanej w bruksizmie

Bruksizm to występująca coraz częściej dysfunkcja układu stomatognatycznego związana z nadmiernym zaciskaniem zębów i zgrzytaniem nimi. Do niedawna problem bruksizmu był rozpatrywany wyłącznie w aspekcie stomatologicznym: wady zgryzu, nieprawidłowo dopasowane protezy zębowe itp.

Rodzaje łączników protetycznych w leczeniu implantoprotetycznym – przegląd piśmiennictwa

Celem artykułu jest przedstawienie materiałoznawstwa oraz możliwości technicznych doboru odpowiednich filarów protetycznych. Decyzję o wyborze łącznika protetycznego należy podjąć na etapie planowania leczenia przywspółpracy zespołu specjalistów (implantolog,protetyk, technik dentystyczny) (1).

Zastosowanie technologii cyfrowych do wykonania koron tymczasowych u pacjentki w trakcie leczenia ortodontycznego aparatem stałym – opis przypadku

W pracy zaprezentowano przypadek kliniczny leczenia protetycznego za pomocą technologii cyfrowych.

TECHNIKA ORTODONTYCZNA

Clear Aligner – etapy wykonania nakładki prostującej zęby

Clear Aligner to estetyczna metoda leczenia ortodontycznegonowej ery, opracowana specjalnie dla dorosłych, którzy są świadomi tego, jakwyglądają. W artykule przedstawione zostały laboratoryjne etapy wykonaniaaparatu ortodontycznego typu Clear Aligner.

INFORMACJE STOWARZYSZEŃ

Ustawa o niektórych zawodach medycznych – stanowisko Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych

Sesja PTTD na targach CEDE w Łodzi – zapisz się już dziś!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych pod kierownictwem Pani prezes Beaty Peterson zaprasza na sesję wykładową i warsztatową, która odbędzie się w Łodzi na Targach Stomatologicznych CEDE 2023.

Z kraju i ze świata

Polacy na Rhein83days w Bolonii

Do historii przeszła 6. Edycja Międzynarodowego Kongresu Rhein83days, który odbył się w czerwcu. Do Bolonii przyjechała rekordowa liczba uczestników z całego świata – 1250 osób! Nie zabrakło także licznej delegacji z Polski, składającej się z lekarzy dentystów i techników dentystycznych, która została zaproszona na wydarzenie przez dystrybutora Rhein83 w Polsce – firmę Holtrade.

To była #JedynaTakaKonferencja!

Setka techniczek i techników z całego kraju zdecydowała się spędzić piękny majowy weekend w samym centrum Warmii i Mazur. Organizowana przez firmę Polkard Konferencja dla Techników Dentystycznych w Waplewie okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, a jej uczestnicy mogli – jak nigdzie indziej – połączyć naukę z odpoczynkiem w fantastycznych okolicznościach przyrody

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

Zziemi włoskiej do Polski… IV Kongres PTTO Tutti Druti Ortodonzia Italiana uważam za bardzo udany! A czy Wam się podobało? Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli stworzyć konferencję! − tak IV edycję cyklicznych spotkań ortodontycznych podsumowuje dr Beata Tokarczuk, Prezes Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej.

Cyfrowe Laboratorium Szkoleniowe – inauguracja

KAIZEN w protetyce 360°

Miało to być unikalne wydarzenie w branży. I dokładnie takie było! Od prelegentów, tematów wykładów i warsztatów, aż po walory artystyczne dla oczu i uszu.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Harmonogram szkoleń branżowych

Terminy szkoleń mogą ulec zmianie

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij