Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 2/2022
Nowoczesny Technik Dentystyczny wydanie nr 2/2022

Drodzy Czytelnicy!

serdecznie witam Państwa na łamach wiosennego wydania „Nowoczesnego Technika Dentystycznego”. W bieżącym roku wiosna to okazja do spotkań, pierwsze – najbardziej wyczekiwane z nich – w końcu się odbyło, mowa oczywiście o targach Krakdent. Dziękuję wszystkim za owocne spotkania, z podsumowaniem targów można zapoznać się w dziale „Z kraju i ze świata”. Wielkimi krokami zbliża się także konferencja Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, która została zaplanowana na 19-22 maja w Serwach. W kolejnym wydaniu przedstawimy Państwu podsumowanie tego wydarzenia.

Zapraszam do lektury wydania, w którym nasi autorzy przygotowali dla Państwa fotorelacje oraz opisy przypadków.

Dental News

Dental News

TEMAT NUMERU

Leczenie bocznego czynnościowego przemieszczenia żuchwy – opis przypadku

Częstość występowania zgryzów krzyżowych wynosi 8-22% [1, 2]. Pacjenci z jednostronnym zgryzem krzyżowym bocznym stanowią połowę pacjentów z rozpoznaniem zgryzu krzyżowego [2], przy czym boczne czynnościowe przemieszczenie żuchwy występuje w 67-79% przypadków [3, 4].

Technika Dentystyczna

Fotorelacja z wykonania punktów licowanych z tlenku cyrkonu

Fotorelacja z wykonania punktów licowanych z tlenku cyrkonu

Precyzyjne elementy retencyjne – przegląd piśmiennictwa

Celem pracy jest przedstawienie systemów precyzyjnych elementów retencyjnych. Omówiono cechy charakterystyczne, wady, zalety oraz możliwości wykorzystania takich rozwiązań protetycznych, jak: zasuwy, zamki, zatrzaski, korony teleskopowe, zaczepy kładowe i zaczepy magnetyczne.

Ochraniacze na zęby dla sportowców

Celem tej pracy było przedstawienie czytelnikowi informacji pochodzących z literatury na temat ochraniaczy na zęby przeznaczonych do różnego typu sportów.

Proteza szkieletowa w teorii – część I

W artykule przedstawiono elementy składające się na protezę szkieletową. Opisano podział klasyfikacji braków uzębienia wg Kennedy’ego oraz wg Galasińskiej- Landsbergerowej. Przedstawiono składowe wpływające na utrzymywanie się protezy na podłożu protetycznym.

Kosmetyczna odbudowa u pacjentki ze zmianami periodontologicznymi przyzębia wykonana na podbudowie z KATANA™ Zirconia YML

Artykuł pokazuje procedurę wykonania pięciopunktowego mostu ceramicznego przy wykorzystaniu materiału KATANA™ Zirconia YML.

OT Equator Rhein’83 – uniwersalny mikrozatrzask i fi lar protetyczny do protez ruchomych i stałych

Praca przedstawia cztery sposoby wykorzystania uniwersalnego mikrozatrzasku protetycznego OT Equator, produkowanego przez fi rmę Rhein’83.

Rekonstrukcja oraz podniesienie zgryzu z użyciem koron pełnoceramicznych wykonanych w środowisku cyfrowym – opis przypadku

Ciągły ro zwój technologii cyfrowych w stomatologii wspomaga oraz przyspiesza proces leczenia protetycznego. Faktem staje się coraz rzadsze sięganie dentystów po klasyczne masy wyciskowe. Świadczy to o utrwalającym się w środowisku przekonaniu o skuteczności oraz przewidywalności wymienionych w artykule metod. Opisany w artykule przypadek kliniczny obejmuje nie tylko zagadnienia związane z pobieraniem cyfrowych wycisków, ale również zarządzanie nimi oraz przenoszenie parametrów okluzyjnych pacjenta z jamy ustnej do środowiska cyfrowego. Daje to szerokie spektrum możliwości w projektowaniu rekonstrukcji protetycznych w oparciu o indywidualne parametry geometrii układu żucia.

Podścielenia protetyczne w kompleksowym ujęciu klinicznym – przegląd piśmiennictwa

Użytkowanie podścieleń protetycznych jest jedną z alternatywnych i chętnie stosowanych metod służących do eliminacji problemów związanych z użytkowaniem protez ruchomych. Technikę tę stosuje się w formie bezpośredniej i pośredniej, używając materiałów takich jak: akryle, silikony oraz winyle. Celem niniejszej pracy jest przegląd piśmiennictwa specjalistycznego obejmującego opis przypadków klinicznych, w jakich zastosowanie znalazły owe podścielenia. Pacjenci z autoimmunologiczną chorobą, jaką jest sklerodermia, odzyskują komfort użytkowania protezy ruchomej poprzez podścielenie jej materiałem elastycznym, który rekompensuje niepełnowartościowość podłoża protetycznego między innymi w postaci ubytków kostnych czy niedostatecznej jego wilgotności. Dodatkowo materiał elastyczny wpływa pozytywnie na ukrwienie i poprawne rozłożenie sił okluzyjnych.

Wczesne leczenie ortodontyczne połowiczej mikrosomii twarzy

Celem pracy jest przedstawienie efektu leczenia czynnościowego u pacjentki w okresie wzrostu, cierpiącej na połowiczą mikrosomię twarzy (hemifacial microsomia, HM). Zgodnie z klasyfi kacją Kabana występujące u dziecka zaburzenia z obecnością wszystkich części kostnych żuchwy i stawu skroniowożuchwowego oraz z prawidłowo ukształtowaną, hipoplastyczną żuchwą zakwalifi kowano do typu IIa. Podejście terapeutyczne obejmowało zastosowanie asymetrycznego aktywatora funkcjonalnego (AFA) w celu stymulacji wzrostu tkanek zajętej strony i w konsekwencji poprawy symetrii hipoplastycznej żuchwy i szczęki. Dalszymi efektami były: wydłużenie ramienia żuchwy, przywrócenie okluzji i rozrost tkanek miękkich.

INFORMACJE STOWARZYSZEŃ

Informacje ze stowarzyszeń

Z kraju i ze świata

Wielki powrót Targów Krakdent

W kwietniu, po trzech latach oczekiwań, powróciły Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent w swojej najlepszej odsłonie. Między 7 a 9 kwietnia hale targów w Krakowie wypełniły się przedstawicielami branży stomatologicznej oraz uczestnikami licznie przybyłymi na wydarzenie.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Kalendarium

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij